Giỏ hàng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I.     Giới thiệu

【Tôi ở Đài Loan】(Link: www.shoptoiodailoan.com) (sau đây gọi tắt là TODL) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Lidar International.


II.     Hiểu và chấp nhận điều khoản

Khi bạn đến với trang web này, chúng tôi sẽ coi như bạn đã biết và đồng ý chấp nhận tất cả các quy định và điều khoản. Chúng tôi có quyền thay đổi, thêm hoặc xóa đi các quy định và điều khoản của trang web, và nó sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang của chúng tôi sau những sửa đổi cập nhật, bạn được coi là đã biết và đồng ý với những chính sách mới.


III.     Nghĩa vụ đăng ký tài khoản của thành viên

Để cung cấp dịch vụ một cách hoàn chỉnh, khi đăng ký thành viên người dùng phải đồng ý với những điều khoản sau:

+ Cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân chính xác và mới nhất theo hướng dẫn của các bước đăng ký thành viên. Nghiêm cấm việc đăng ký thành viên bằng thông tin cá nhân của người thứ ba.

+ Thường xuyên duy trì và cập nhật thông tin cá nhân thành viên để đảm bảo tính chính xác nhằm phục vụ tốt nhất.

+ Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không cung cấp thông tin theo hướng dẫn của chúng tôi, công ty có thể tạm dừng, chấm dứt, hoặc cấm bạn truy cập trang web này, trực tiếp xóa tài khoản thànhviên của bạn mà không thông báo, và từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn.


IV.     Chính sách bảo mật thông tin người dung

Việc đăng ký thành viên và bảo mật thông tin cá nhân của bạn sẽ dựa theo 【CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI ĐÙNG】 của trang web này.

 

V.     Tài khoản thành viên

Sau khi hoàn tất đăng ký thành viên, bạn có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật và an toàn tài khoản của mình. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện bởi tài khoản này.

 

VI.     Bảo vệ trẻ vị thành viên

Bạn phải đảm bảo rằng việc mua bán hàng của bạn tuân thủ các quy tắc dân sự hiện hành của Đài Loan. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, vui lòng sử dụng trang web này dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.


VII.     Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch tại www.shoptoiodailoan.com

Trong mọi trường hợp, nếu bạn đã thực hiện các biện pháp sau đây, thì bạn có quyền chấm dứt giao dịch trên www.shoptoiodailoan.com:

+ Thông báo cho chúng tôi để hủy giao dịch thông qua điện thoại hoặc tin nhắn. 

+ Trả lại hàng hóa đã nhận nguyên vẹn, chưa qua sử dụng (theo 【CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG】của chúng tôi).


VIII.     Tạm ngừng hoặc gián đoạn dịch vụ

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng duy trì hoạt động bình thường của hệ thống và các dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tạm ngừng dịch vụ trong các trường hợp sau:

+ Trang web đang được bảo trì và cập nhật chương trình khi cần thiết. 

+ Khi đường truyền hoặc các thiết bị truyền tin đột ngột bị hỏng.

+ Khi dịch vụ cung cấp đường truyền bị dừng, dẫn đến không thể cung cấp dịch vụ. 

+ Do các trường hợp bất khả kháng như thiên tai hoặc các yếu tố khác dẫn đến việc không thể cung cấp dịch vụ.


IX.     Hoạt động giao dịch

+ Khi sử dụng trang web này để giao dịch, bạn bắt buộc phải chú ý xác nhận thông tin đặt hàng (ví dụ: số lượng và giá cả của hàng hóa do chúng tôi cung cấp).

+ Sau khi bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi để đặt mua sản phẩm, chúng tôi và các nhà cung cấp khác trên trang web vẫn có quyền không nhận hoặc hủy đơn đặt hàng.

+ Nếu bạn yêu cầu trả hàng, hủy đơn hàng vô điều kiện hoặc đưa ra các yêu cầu khác không hợp lý, dẫn đến thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các bên liên quan, thì chúng tôi có quyền không cung cấp dịch vụ, từ chối tất cả các giao dịch của bạn hoặc hủy tư cách đăng ký thành viên vĩnh viễn.


X.     Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phần mềm dịch thuật, mã nguồn và các chương trình liên quan đến trang web này đều thuộc sở hữu trí tuệ của công ty THNN Lidar International.

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là nghĩa vụ của mọi người, nếu muốn sử dụng, trích dẫn hoặc truyền phát các mục ở trên, bạn phải nhận được sự đồng ý của Công ty TNHH Lidar International bằng văn bản theo luật định. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty TNHH Lidar International và trang web này (bao gồm chi phí kiện tụng và chi phí thuê luật sư ... vv).


Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của trang web này, chúng tôi có quyền trực tiếp hủy tài khoản của bạn và yêu cầu bạn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan.


Nếu có bất kỳ điều khoản nào không nằm trong quy định của trang web này, chúng tôi sẽ giải quyết một cách công bằng theo luật pháp và quy định có liên quan của Đài Loan, dựa trên những phong tục tập quán và nguyên tắc thiện chí, trung thực.